Displaying 1-5 of 5.

rem

see radiation dose.

Cancer Glossary

... rem (acronym for roentgen equivalent man) – a basic unit of radiation exposure
which is based on both the dose and the type of radiation. ...

http://www.cancer.org/cancer/cancerglossary/index.aspx?letter=r

Buồn Nôn Và Ói Mửa

... xuyên qua như nước gừng ginger ale, nước táo ép, nước canh, trà, vv… ).
Cũng nên ăn thử cà rem cây hay gelatin. • Chọn món ăn mình thích. ...

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002892-pdf.pdf

(⁄‹Yqu )– !»U

... »U“a⁄æfl æM ‚æ `q ˛ı 8–) ƒ'–)I re • ¿¢fl –¢M flq–†%¶ø 4‚“ §9¡~ –)“v
“•£1 ⁄p¿I reM 2–1 –)“v £‡u ⁄p¿I re • fl2ø ƒ“^¿‡u ⁄p¿I re ...

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002893-pdf.pdf

Ăn Uống Bổ Dưỡng Trong Thời Gian ðiều Trị

... Gelatin, bôm ngào đường, nước trái cây, và cà rem cây được xếp vào loại
chất lỏng, và quý vị sẽ thấy ăn các món đó dễ dàng hơn là uống một ly ...

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002832-pdf.pdf

AZHL Newsletter 4 09.indd

... otherapy, an d cel ebrated when they learn ed h is leu kem ia was in rem ission.
B ut n ow they faced an ew ch allenge. On ce he was matched ...

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@newengland/documents/document/acspc-028358.pdf