Skip to main content

ACS & ASCO are Stronger Together: Cancer.Net content is now available on cancer.org.

 

 

Informacje o raku w języku polskim

Cancer Information in Polish

Następujące informacje Amerykańskiego Stowarzyszenia Raka (American Cancer Society) są dostępne w języku polskim, jak również w tłumaczeniu na język angielski.  Te PDF-y są gotowe do ładowania i wydrukowania dla twoich pacjentów lub ich bliskich.

Informacje te są przeznaczona dla ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych, których podstawowym językiem jest język inny niż angielski. Czynniki ryzyka zachorowania na raka, badania przesiewowe i leczenie mogą być różne w różnych krajach.


The following American Cancer Society information is available in Polish, along with their English translations. These PDFs are free to download and print to share with your patients or loved ones.

This information is intended for people living in the United States who may have a primary language other than English. Cancer risk factors, screening tests, and treatments can vary from country to country.